ترجمه مقاله

رزاقی

لغت‌نامه دهخدا

رزاقی .[ رَ قی ی ] (ع اِ) می و شراب . (ناظم الاطباء). می . (آنندراج ) (منتهی الارب ). || نام گلی است .
ترجمه مقاله