ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ردیمان

لغت‌نامه دهخدا

ردیمان . [ رَ ] (ع اِ) دو جامه که یکی به دیگری دوخته شود مانند لفاف . (از اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ