ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ردمان

لغت‌نامه دهخدا

ردمان . [ رَ ] (اِخ ) ردمان بن ناجیة، پدر قبیله ای است . (منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ