ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ربوس

لغت‌نامه دهخدا

ربوس . [ رُ ] (ص ) اکول و پرخور. (ناظم الاطباء).بسیارخوار که رس نیز گویند. (از شعوری ج ورق 11).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ