ترجمه مقاله

رباط گوگدی

لغت‌نامه دهخدا

رباط گوگدی . [ رُ ] (اِخ ) دهی است از دهستان کناررودخانه ٔ شهرستان گلپایگان دارای 300 تن سکنه . آب ده از قنات بدست می آید و فرآورده ٔ عمده ٔ آن غلات و لبنیات و پنبه است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).
ترجمه مقاله