ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رای

لغت‌نامه دهخدا

رای . (اِ) نوعی ماهی است . (از تذکره ٔ داود ضریر انطاکی ص 170).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ