ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رایت برکشیدن

لغت‌نامه دهخدا

رایت برکشیدن . [ ی َب َ ک َ / ک ِ دَ ] (مص مرکب ل ) رایت برکردن . رایت برافراشتن . رایت بالا بردن . بیرق برافراشتن :
رایت نطق را عرابی وار
بر در کعبه ٔ ظفر برکش .

خاقانی .


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ