ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رایة

لغت‌نامه دهخدا

رایة. [ ی َ ] (ع اِ) رایت . رجوع به رایت شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ