ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رأیت

لغت‌نامه دهخدا

رأیت . [ رَءْ ی َ ] (از ع ، اِ) رایت . رأیة. رجوع به رایت و رأیة شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ