ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

راست کردان

لغت‌نامه دهخدا

راست کردان . [ ] (اِخ ) دهی است از دهستان بزچلو بخش وفس شهرستان اراک که در 16هزارگزی جنوب خاوری کمیجان واقع است . محلی است کوهستانی ، سردسیر، و سکنه ٔ آن 161 تن است . آب آن از قنات تأمین میشود و محصول آن غلات دیمی ، انگور، لبنیات ، و شغل اهالی زراعت و گله داری و قالیبافی است . راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 2).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ