ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

راذ

لغت‌نامه دهخدا

راذ. (اِ) از نامهایی که هندیان در تعبیر از صورت ارض بکار میبرند. (تحقیق ماللهند ص 114).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ