راذکان

لغت‌نامه دهخدا

راذکان . (اِخ ) دهی است به طوس که احمدبن حامد فقیه از آن ده است . (منتهی الارب ). و در تداول امروز رادکان گویند. رجوع به رادکان شود.
خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما