رادکان

لغت‌نامه دهخدا

رادکان . (اِخ ) دهی است جزء دهستان دودانگه بخش ضیأآباد شهرستان قزوین . واقع در 12000 گزی ضیأآباد، کنار راه شوسه ٔ همدان . کوهستانی وسردسیر و آب آن از قنات و رودخانه ٔ ابهرچای است . سکنه ٔ آن 191 تن است . محصول آن غلات و کشمش و یونجه و شغل اهالی زراعت است . از آثار قدیم امامزاده ای دارد. راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1).
خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما