رادکان

لغت‌نامه دهخدا

رادکان . (اِخ ) برجی مقبره مانند که درنزدیک قوچان واقع است . (تاریخ صنایع ایران ص 235).
خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما