ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ذوی الروح

لغت‌نامه دهخدا

ذوی الروح . [ ذَ وِرْ رو ] (ع ص مرکب ، اِ مرکب ) جانوران . جانداران . || غیر ذوی الروح ؛ آنچه جان ندارد چون جماد.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ