ترجمه مقاله

ذومرحب

لغت‌نامه دهخدا

ذومرحب . [ م َ ح َ ] (اِخ ) القیل الحضرمی . یکی از اذواء و اقیال که شمشیری معروف داشته است بنام ذواد.
ترجمه مقاله