ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ذوطاق واحد

لغت‌نامه دهخدا

ذوطاق واحد. [ قِن ْ ح ِ ] (ع ص مرکب ) سحیل : ثوب ذوطاق واحد؛ ماکان غزله طاقاً واحدا.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ