ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ذرت

لغت‌نامه دهخدا

ذرت . [ ذُرْ رَ ] (ع اِ) گیاهی است چون نی و آن را میوه ای به بزرگی یک و دو خیار بلفافهائی پیچیده و به درون میوه چوبی است که خوردنی نیست و بر آن دانه های بسیار منتظم و پیوسته هست هر یک چند نخودی خرد که تمام سطح را پوشیده است و آن دانه ها خوراکی باشد که برشته کنند و یا در آب پزند خوردن را بلال . گندم ِ مَکه . گَندُمَکَه . مَکَه گندم مصری . گندم مکی .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ