ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ذات حص

لغت‌نامه دهخدا

ذات حص . [ ت ُ ح َص ص ] (ع ص مرکب ) رحم ذات حص ّ. رحم محصوصة. رَحِم حاصةَ، رحم مقطوعه . خویشی گسسته .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ