ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دین

لغت‌نامه دهخدا

دین . [ ] (اِخ ) چهاردهمین و آخرین از خانان مغولستان از نسل چنگیز در (874هَ.) (طبقات سلاطین اسلام لین پول ترجمه عباس اقبال ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ