ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دیشب

لغت‌نامه دهخدا

دیشب . [ ش َ ] (ق مرکب ، اِ مرکب ) (از: دی + شب )، شب گذشته . شب پیش از روزی که در آنند. دوش . بارحة :
دیشب گله ٔ زلفش با باد همی کردم
گفتاغلطی بگذر زین فکرت سودائی .

حافظ.


دیشب به سیل اشک ره خواب میزدم
نقشی به یاد خط تو بر آب می زدم .

حافظ.


- امثال :
دیشب همه شب کمچه زدی کو حلوا .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ