ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دیسع

لغت‌نامه دهخدا

دیسع. [ دَ س َ ] (ع ص ، اِ) شتر ماده ٔ سطبر یا بسیار نشخوارکننده . (منتهی الارب ) (از تاج العروس ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ