ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دیر مرعبدا

لغت‌نامه دهخدا

دیر مرعبدا. [ دَ رِ م َ ع َ ] (اِخ ) در ذات الاکیراح از نواحی حیرة واقع است و منسوب به مرعبدبن حنیف بن وضاح اللحیانی است و این شخص با ملوک حیره بود و آن دیر متعلق به ابن وضاح است . (از معجم البلدان ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ