ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دیر قوطا

لغت‌نامه دهخدا

دیر قوطا. [ دَ رِ ] (اِخ )این دیر در البردان از نواحی بغداد و بر ساحل دجله واقع است بین البردان و بغداد. (از معجم البلدان ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ