ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دیر ابویوسف

لغت‌نامه دهخدا

دیر ابویوسف . [ دَ رِ اَ س ُ ] (اِخ ) دیری در بالای موصل و پائین تر از بلد و میان آن تا شهر بلد یک فرسخ است و بر ساحل دجله بر سر راه قافله ها قرار دارد. دیری است وسیع و دارای راهبان عالیمقام . (از معجم البلدان ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ