ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دیده بان

لغت‌نامه دهخدا

دیده بان . [ دی دَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان فداغ بخش مرکزی شهرستان لار در 90 هزارگزی باختر لار کنار راه فرعی بیرم به لار با 195 تن سکنه . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 7).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ