دگردیسی

لغت‌نامه دهخدا

دگردیسی . [ دِ گ َ ] (حامص مرکب ) دگرگونی . حالت و کیفیت دگردیس . تغییر شکل دادن جانوران . این لغت در فرهنگستان بجای کلمه ٔ متامرفز پذیرفته شده است . || (اصطلاح جانورشناسی ) تغییر مشهود و کمابیش ناگهانی در شکل یا ساختمان (و نیز معمولاً در عادات و خوراک و غیره ) یک حیوان در دوران زندگی مابعد جنینی است ، مانند تغییر شکل نوزاد یک حشره به شفیره یا کفچلیز به قورباغه . (از دایرةالمعارف فارسی ).
خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما