ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دکاس

لغت‌نامه دهخدا

دکاس . [ دُ ] (ع اِ) خواب که غلبه کند بر کسی . (منتهی الارب ).نعاس و چرت . (از اقرب الموارد). پینکی . خواب سبک .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ