ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دژانگاه

لغت‌نامه دهخدا

دژانگاه . [ دُ ] (ص مرکب ) سهمگین و خشم آلود و قهرناک . دژآگاه . (برهان ) (آنندراج ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ