ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دولانا

لغت‌نامه دهخدا

دولانا. (اِ) نامی است که در بجنورد به دولانه (تمشک ) دهند. (یادداشت مؤلف ). رجوع به تمشک و دولانه شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ