ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دولاناب

لغت‌نامه دهخدا

دولاناب . (اِخ ) دهی است از دهستان زنجانرود بخش مرکزی شهرستان زنجان در42هزارگزی شمال باختری زنجان و 3هزارگزی راه مالروی عمومی با 442 تن سکنه . آب آن از چشمه و زنجانرود و راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 2).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ