ترجمه مقاله

دورس

لغت‌نامه دهخدا

دورس . [ دَ رَ] (اِ) گیاهی سمی که خربق نیز گویند. (ناظم الاطباء). شوکران است . (تحفه ٔ حکیم مؤمن ). گیاهی است که تخم آن را شوکران گویند و خوردن بیخ آن جنون آورد و به دورس تفتی معروف است زیرا که آن را از تفت یزد آورندو به عربی طحماء گویند. (از برهان ) (از آنندراج ).
ترجمه مقاله