ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دودستان

لغت‌نامه دهخدا

دودستان . [ دُ دَ ] (اِ مرکب ) (اصطلاح جانورشناسی ) جانورانی که دو دست دارند. (لغات فرهنگستان ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ