ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دوتیره

لغت‌نامه دهخدا

دوتیره . [ دُ رِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان دابو بخش مرکزی شهرستان آمل . دارای 205 تن سکنه . آب آن ازهراز و چشمه است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 3).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ