ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دوباج

لغت‌نامه دهخدا

دوباج . [ دُ ] (اِخ ) دهی از بخش خمام شهرستان رشت . با 246 تن سکنه . آب آن از نهر رشمک از سفیدرود تأمین می شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 2).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ