ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دوباج

لغت‌نامه دهخدا

دوباج . [ دُ ] (اِخ ) دهی از بخش لشت نشاء شهرستان رشت . با 140 تن سکنه . آب آن از استخر و نورود از سفیدرود تأمین می شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 2).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ