ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ده کامراد

لغت‌نامه دهخدا

ده کامراد. [دِه ْ م ُ ] (اِخ ) دهی است از دهستان طیبی گرمسیری بخش کهکیلویه ٔ شهرستان بهبهان . واقع در 5هزارگزی جنوب باختری لنده مرکز دهستان . دارای 100 تن سکنه می باشد.آب آن از رودخانه ٔ مارون تأمین می شود. ساکنین از طایفه ٔ طیبی هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ