ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ده هفت

لغت‌نامه دهخدا

ده هفت . [ دَه ْ هََ ] (اِ مرکب ) پول مسکوکی که در قدیم رایج بوده . (ازبرهان ) (ناظم الاطباء). زری ناسره بود که ده مثقال آن سه مثقال غل و غش داشته . (انجمن آرا) (آنندراج ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ