ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ده طاوس

لغت‌نامه دهخدا

ده طاوس . [ دِه ْ وو] (اِخ ) ده طاووس . دهی است از بخش میان کنگی شهرستان زابل . واقع در 7هزارگزی جنوب ده دوست محمد نزدیک مرزافغانستان . سکنه ٔ آن 200 تن . آب آن از رودخانه ٔ هیرمند تأمین می شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ