ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ده زیر

لغت‌نامه دهخدا

ده زیر. [ دِه ْ ] (اِخ ) دهی است از دهستان و بخش کردیان شهرستان جهرم . واقع در 10هزارگزی خاور قطب آباد.سکنه ٔ آن 733 تن . آب آن از چشمه و قنات شور و آب باران تأمین می شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 7).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ