ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دهبزان

لغت‌نامه دهخدا

دهبزان .[ دِ ب ُ ] (اِخ ) دهی است از دهستان جلگه افشار بخش اسدآباد شهرستان همدان . واقع در 8هزارگزی جنوب قصبه ٔاسدآباد. سکنه ٔ آن 595 تن می باشد. آب آن از چشمه و قنات تأمین می شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ