ترجمه مقاله

دنقشة

لغت‌نامه دهخدا

دنقشة. [ دَ ق َ ش َ ] (ع مص ) هر دو چشم فروخوابانیده دیدن . || تباهی انداختن میان قوم . (منتهی الارب ) (از آنندراج ) (ناظم الاطباء).
ترجمه مقاله