ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دنبال

لغت‌نامه دهخدا

دنبال . [ دَم ْ ] (اِ) بذله ولطیفه و شوخی . (ناظم الاطباء). || (ص ) مسخره و لطیفه و بذله گو. (ناظم الاطباء). مسخره را گویند. (آنندراج ) (فرهنگ جهانگیری ) (برهان ) (انجمن آرا).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ