ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دم دوش برآفتاب

لغت‌نامه دهخدا

دم دوش برآفتاب . [ دُ ب َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان سماق بخش چگنی شهرستان خرم آباد با 180 تن سکنه . آب آن از رودخانه ٔ کشکان و راه آن اتومبیلرو است . ساکنان از طایفه ٔ طولایی هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ