ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دمیاطی

لغت‌نامه دهخدا

دمیاطی . [ دِم ْ ] (اِخ ) بکربن سهل بن اسماعیل بن نافع دمیاطی ، مکنی به ابومحمد (196 - 289 هَ . ق .). او راست : کتاب تفسیر قرآن . (از یادداشت مؤلف ) (از اسماء المؤلفین ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ