ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دمیاطی

لغت‌نامه دهخدا

دمیاطی . [ دِم ْ ] (اِخ ) شیخ محمد دمیاطی شافعی ، معروف به خضری . از بزرگان علمای شافعی بود. به سال 1213 هَ . ق . بدنیا آمد و به سال 1287 هَ . ق . درگذشت . دمیاطی در مدرسه ٔ طبرسیه ٔ قاهره به تحصیل پرداخت و در علوم معقول و منقول تبحری شگرف پیدا کرد و بتدریس و افاده پرداخت . او راست : 1 - اصول الفقه . 2 - حاشیه ٔ خضری بر شرح ابن عقیل بر ابن مالک . 3 - حاشیه ٔ خضری بر شرح ملوی بر السمرقندیه (در علم بیان ). 4 - رساله ای در مبادی علم تفسیر. (از معجم المطبوعات مصر ج 1 ص 886).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ