ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دماثة

لغت‌نامه دهخدا

دماثة. [ دَ ث َ ] (ع اِمص ) نرم خویی . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء).
- دماثة الاخلاق ؛ نرم خویی . (یادداشت مؤلف ).
|| نرمی و همواری هر چیز. (آنندراج ). و رجوع به دماثت شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ