ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دل

لغت‌نامه دهخدا

دل . [ دَل ل ] (ع اِ) ناز. (منتهی الارب ) (دهار). || روش نیکو و سیرت . (منتهی الارب ). حالتی که انسان دارد از سکون و وقار و حسن سیرت . (از اقرب الموارد). || (اِخ ) از اعلام است . (از منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ