ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دل

لغت‌نامه دهخدا

دل . [ دَ ] (اِ) در همدان اِشَنَک را گویند، که نوعی صنوبر است . (از یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به اشنک شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ