ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دل نشان

لغت‌نامه دهخدا

دل نشان . [ دِ ن ِ ] (ن مف مرکب ) مطبوع . مرغوب . مقبول . خوش آیند. || (نف مرکب ) نشاننده ٔ دل . مطیع و متقاعدکننده ٔ دل :
هشیار سرزنش نکند دردمند را
کز دل نشان نرفت که آن دل نشان برفت .

سعدی .


|| بااثر. مؤثر. (فرهنگ فارسی معین ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ